Στοιχεία έκδοσης


Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg, Germany

Χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας για θέματα υποστήριξης, για συνεργασία και για παράπονα.

Προς το παρόν, δεν μπορούμε να παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη.

Τοπικό Δικαστήριο Αμβούργου, HRB 109725
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE815081395
Νόμιμος εκπρόσωπος: Thorsten Rohmann
Email: 5.1.2tmg@playa-games.info
Σε περίπτωση διαφωνιών όσον αφορά στη σύμβαση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση μαζί σας. Πέραν τούτου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών και δεν θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπών διαιτησίας καταναλωτών.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Το «Shakes & Fidget» αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Playa Games GmbH.

Το Κατάστημα Μανιταριών προσφέρεται από την Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstraße 42-90, Haus 9, 22761 Αμβούργο, Γερμανία